Arthrosamid® is goedgekeurd voor de symptomatische behandeling van knieartrose, zodat elke patiënt met deze aandoening ervoor in aanmerking kan komen. Behandeling met Arthrosamid® is echter niet voor iedereen geschikt. Uw arts is de beste persoon om u te adviseren, maar er zijn situaties waarin u Arthrosamid® niet moet gebruiken (contra-indicaties)*:

  • Als u een infectie heeft op of in de buurt van de injectieplaats.
  • Als u hemofilie heeft of een antistollingsbehandeling krijgt.
  • Als u in de afgelopen 6 maanden een knievervangende operatie of knieartroscopie heeft ondergaan.

*Dit is geen volledige lijst van contra-indicaties. Neem contact op met uw arts om te zien of Arthrosamid® u kan helpen.