De pijnprikkers in een arthrotische knie, komen vanuit het gewrichtskapsel. Door en na de ingroei van Arthrosamid®, ontstaat er een andere keten van pijngeleiding. Je zou kunnen zeggen dat de pijn en daarmee gerelateerde reacties worden onderdrukt. Feit is dat ook zwelling en ontstekingsreactie, veranderen. Veel patiënten geven aan dat de zwelling geheel verdwijnt. Zwelling geeft op zich ook pijn en een bewegings beperking. Deze verdwijnt dus ook.