Omdat Arthrosamid het gewricht dempt, kan het uw pijn en stijfheid verminderen en beweging bevorderen. Het is aangetoond dat het veilig is en langdurige verlichting kan geven, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert. In een belangrijk onderzoek ervoer meer dan 70% van de patiënten een minimaal klinisch verschil in pijn (MCID, minimal clinical difference in pain) en de pijnverlichting bleef ook na 52 weken gehandhaafd.