Het is aangetoond dat viscosupplementatie de tijd tot de totale knieprothese uitstelt. Het langdurige en aanhoudende effect van Arthrosamid® zou vergelijkbare voordelen moeten bieden, maar dan voor een nog langere tijd.

De behandeling kan worden herhaald indien nodig en op advies van uw arts. Het wordt niet aanbevolen de behandeling binnen 6 maanden te herhalen.

Uit onderzoek is gebleken dat Arthrosamid® de pijn tot een jaar vermindert, maar na inleidend onderzoek is een langduriger effect waargenomen (verscheidene jaren) en in twee belangrijke onderzoeken worden patiënten gedurende 5 jaar gevolgd om de omvang van het langwerkende en aanhoudende effect van Arthrosamid® vast te stellen.

De ontstekingsreactie komt hoogstwaarschijnlijk door slijtage en scheurtjes. Als Arthrosamid® eenmaal is geïnjecteerd in het gebied rond het binnenste gewrichtskapsel, herstelt de viscositeit in de synoviale vloeistof, waardoor de smering verbetert en de belastbaarheid beter wordt verdeeld. Arthrosamid® wordt opgenomen in het synovium (de gewrichtsvloeistof) van het binnenste gewrichtskapsel, waardoor een dempend effect ontstaat.

Omdat Arthrosamid het gewricht dempt, kan het uw pijn en stijfheid verminderen en beweging bevorderen. Het is aangetoond dat het veilig is en langdurige verlichting kan geven, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert. In een belangrijk onderzoek ervoer meer dan 70% van de patiënten een minimaal klinisch verschil in pijn (MCID, minimal clinical difference in pain) en de pijnverlichting bleef ook na 52 weken gehandhaafd.

Onderzoeken met Arthrosamid® zijn alleen uitgevoerd voor de behandeling van knieartrose, dus op dit moment is het alleen geïndiceerd voor gebruik in de knie.